RSS

Možno ste si to nevšimli 1

Je to už nejaká doba, čo som si uvedomil niekoľko vecí pri čítaní Biblii, ktoré som kedysi nevidel, ale postupne s nazbieraním skúseností sa mi odhaľujú tajomstvá, ktoré som pred tým prehliadal a neuvedomoval som si ich. Je ich už niekoľko, preto by som chcel urobiť y toho takýto maličký seriál.

Po prečítaní celého nového zákona, som sa znova pozrel na starý zákon a v ňom som hneď na začiatku uvidel toto:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.   Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami.   Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.   Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.   Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.   Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.   Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.

1 Mojžišová 1 (ekumenický preklad)

Môj článok sa bude venovať prvému a siedmemu veršu.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.

Slovíčko nebo sa všeobecne používa pre oblohu, no v ekumenickom preklade Biblii, je to nádherne preložené. Podľa prvého verša Boh najprv stvoril NEBO a potom planétu zem. Siedmy verš hovorí o utvorení OBLOHY.

Až doteraz som si to neuvedomoval, pretože som to prehliadal a nedával pozor na slovíčka. Boh najprv vytvoril nebo kde prebýva spolu s anjelmi, Ježišom a Duchom Svätým a ….. a až potom vytvoril planétu zem s oblohu.

Toľko na dnes, dúfam že nie som sám čo to prehliadol. 😀

Reklamy
 
Pridaj komentár

Posted by na 13. apríla 2014 in Hry, Veríš?

 

Značky: , , , , ,

Schmidt Puzzle 58013 – Faraonin

Dnes už v poradí druhé Puzzle, ktoré sme zložili poslednú sobotu, alebo nedeľu, už sa napamätám. Je to séce len 500-vka, ale konkrétne tento obrázok nebol vo väčšom prevedení.

Zloženie netrvalo viac ako 3 hodinky, aj s prestávkou samozrejme 😀

 
Pridaj komentár

Posted by na 19. marca 2014 in Puzzle, Surfujem

 

Puzzle – Eugene Luphin – After The Rain

Musím povedať, že po dlhšej dobe, sme opäť skladali puzzle. Konkrétne toto sme skladali až o niekoľko mesiacov neskôr, než sme ho prví krát uvideli.

Skladanie puzzlov sme u nás v rodine na Slovensku nepraktizovali. Boli tam nejaké skladačky, ale ináč nič moc. Tu v Írsku sme sa trošku začali tomu venovať a máme za sebou už nejaký ten obrázok. Pamätám si, ako sme stáli v Toymastri a prezerali si z desiatok puzzlov, ktoré si vyberieme.

Konkrétne tento obrázok sa mi zapáčil, no nakoniec sme sa rozhodli pre úplne iný. O niekoľko mesiacov, sme tam opäť zablúdili a už sme vedeli, kvôli ktorému obrázku tam ideme. Našťastie tam ešte boli asi 2 krabice. Hneď som jednu schmatol do ruky a už sme len prezerali ďalšie obrázky, ktoré prišli ako nové.

Kúpili sme to, priniesli domov a odložili. Po niekoľkých mesiacoch sme sa odhodlali k tomu a začali to skladať. Po ukončení sme si povedali, že ten obrázok je nielen nádherný, ale aj pomerne dosť zložitý, ajkeď na prví pohľad možno nevyzerá.

Po 3 prebdených nociach sa to podarilo poskladať a tu je výsledné video, ktoré som natočil ako Timelapse.

Pevne verím, že v budúcnosti prinesiem viac videí ohľadom skladania puzzle.

 
Pridaj komentár

Posted by na 5. marca 2014 in Hry, Puzzle

 

Ako nás Boh zachránil pred večným hriechom.

Po dlhšej dobe som sa znova rozhodol niečo napísať. Chcel som však napísať už aj niečo skôr, ale akosi som sa k tomu nevedel dokopať. Dnes však chcem písať o večnom hriechu, pred ktorým nás zachránil Boh, keď vyhnal Adama a Evu z raja.

Už skôr keď som si čítal Bibliu a jej prvú knihu Genezis som si uvedomil, že stvorenie sveta a hriech a všetko to čo je v tejto knihe, má pre nás veľký význam. Viem že všetko čo je v Biblii má svoj význam, ale konkrétne kniha Genezis a vyhnanie Adama a Evy bolo pre mňa tajomné až dodnes. Dnes sa mi pri pozeraní jednej kázne, ktorú som upravoval, vyjasnilo prečo to Boh asi urobil.

Poďme sa pozrieť na konkrétny verš:

“22  Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: Pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil naveky!”

Genezis 1 Kapitola

Všimnite si druhú časť verša. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil naveky. Čo by sa stalo keby Adam a Eva jedli zo stromu života, potom ako spáchali hriech? Áno žili by naveky spolu s hriechom. Všetci potomkovia, teda celé ľudstvo by bolo stratené, pretože by boli oddelený od Boha.

Boh však vedel čo tým chcel Satan urobiť. Preto vyhnal Adama a Evu zo záhrady, aby sme boli mi ostatný zachránený, teda boli vyhnaný preto lebo sa odvrátili od Boha, keď porušili jeho prikázanie. Preto museli odísť zo záhrady.

Boh nás však tak miloval, že poslal svojho syna Ježiša aby zomrel za nás na kríži a aby nás očistil svojou krvou, teda očistil od hriechu.

Keby Adam a Eva jedli zo stromu života, tak by už asi nebolo pre nás pomoci, pretože by žili večne s hriechom všetci ľudia na tejto zemi.

Vidím, že je stále čo študovať a objavovať v slove nášho Boha.

 
Pridaj komentár

Posted by na 9. februára 2014 in Veríš?

 

Značky: , , , ,

Nezabúdajme na zákon

Ak by nebol zákon, neboli by priestupky. Zákon vlastne vytvoril priestupky. Ak je však zákon dokonalý a prospešný a ľudia ho dodržujú, tak to je všetko dobre. Problém je ak niekto má potrebu sa zviditeľniť a začne porušovať zákon. Vtedy sa snaží ukázať všetkým, ako sa dá obísť zákon. No ak je zákon urobený dobre, tak sa nedá obísť.

Boží zákon a jeho 10 prikázania sú dokonalé. Ak si začneme uvedomovať čo to je za zákon a akú moc má ten zákon, tak zistíme, že svet s týmto zákonom by bol jednoducho dobrý. Avšak večný nepriateľ Boha, Satan, skúša či porušíme Boží zákon a skúša to pravidelne a pri každej príležitosti.

Ako príklad uvediem, len 2 verše, ktoré som si čítal už dávno, je tomu nejaký ten mesiac, ale dohromady som si ich nikdy nedal, až do nedávna, keď mi to len tak prebehlo hlavou.

Ten prví verš bude z 2 knihy Mojžišovej  (Exodus), Kapitoly 20. Zameriame sa na verš 5, no ja sem pridám ešte aj 2 až 4.

“ 2 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,”

Nebudeme sa klaňať iným Bohom, je to čo mi utkvelo v pamäti. Toto som už niekde čítal, no nevedel som si na to spomenúť a potom to prišlo.

Keď Ján Krstiteľ, pokrstil Ježiša a do Ježiša vstúpil Duch Svätý, tak ho Duch Svätý vodil 40 dní po púšti. Diabol ho pokúšal a medzi jeho pokúšaním bolo aj toto o čom hovorí Lukáš vo svojom Evanjeliu a 4 Kapitole.

“3 Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. 4 Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. 5 Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. 7 Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. 8 Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť.”

Satan pokúšal Ježiša zákonom, ktorý nám dal Boh.

Ja viem je to len maličkosť, avšak je veľa veršov a vecí v Biblií, ktoré sú navzájom prepletené, či to už je v starom, alebo v novom zákone, alebo medzi nimi. No ja som len chcel poukázať na to, že ak človek číta Bibliu a nad ňou aj premýšľa, tak objaví v nej naozaj dosť zaujímavé veci, ktoré človeku vyrazia v určitých prípadoch aj dych.

 
Pridaj komentár

Posted by na 13. septembra 2013 in Veríš?

 

Keď Pán volá

No videu môžete vidieť, ako Reinhard Bonke káže v Nigérií.

 
Pridaj komentár

Posted by na 5. augusta 2013 in Surfujem, Veríš?

 

Takto si to predstavujem

Konečne niečo čo urobili Slováci dobre. Nielen pesnička, ale aj video stojí za to.

Peter Bič Project – Thinking About You

 
Pridaj komentár

Posted by na 19. júla 2013 in Hudba, Surfujem

 
 
%d bloggers like this: